Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Sophämtning

Från årsskiftet jobbar vi med omställningen till att samla in matavfall och restavfall hos dig som bor i en- och tvåbostadshus. Dessutom kommer du att kunna välja att sortera plast -och pappersförpackningar samt tidningar i en särskild soptunna. Och så hämtar vi så klart dina vanliga sopor också (det vi kallar restavfall).

Vad kostar sophämtningen?

Vi har en miljöstyrande taxa för sophämtning (beslutad i kommunfullmäktige). Det innebär att du betalar olika mycket beroende på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta vi hämtar dina sopor och om du sorterar ditt avfall.

Vi vill helt enkelt att du ska sortera så mycket som möjligt av ditt avfall så långt det går. När vi slänger soporna på rätt ställe mår både vi människor och miljön bättre. Därför får du som sorterar och hjälper till en lägre avgift än om du väljer att slänga allt avfall blandat i samma sopkärl.

Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar.

Så inför vi matavfallsinsamling

Insamlingen införs områdesvis under två år. När det blir dags för ditt område får du information om hur du ska sortera och vad du kan välja i brevlådan tillsammans med en svarsblankett. Du kan välja att svara direkt på blanketten eller gå in på internet för att göra ditt val. Vi börjar med de norra kommundelarna.

Vad kan jag välja?

 • Du kan sortera ut matavfallet i en särskild tunna för matavfallsinsamling - kostar minst
 • Du kan sortera ut matavfallet och lägga det i din egen kompost - samma kostnad som när vi hämtar matavfall
 • Du kan välja att vi hämtar dina plast- och pappersförpackningar samt tidningar hemma hos dig. I år är den insamlingen gratis
 • Du kan slänga allt avfall i samma sopkärl (osorterat avfall) - kostar mest
 • Du väljer hur stort sopkärl du vill ha för restavfallet - ju mindre kärl desto lägre avgift
 • Du kan också välja att ha en gemensam sopsorteringslösning med dina grannar

Mer information om matavfallsinsamling och hemkompostering.

Mer information om fastighetsnära insamling av plast- och pappersförpackningar samt tidningar.

Läs mer om hur du väljer abonnemang och vad det kostar.

Samordna med grannarna

Har du lite avfall, utrymmesbrist eller en trång väg? Då kan du och grannarna ha en gemensam avfallslösning där ni fördelar kostnaden per hushåll. Alla ingående hushåll måste ha samma typ av abonnemang.

Länk till ansökan om gemensam avfallsbehållare.

Tänk på det här när du ordnar uppställningsplats

Om du väljer den billigaste lösningen med matavfallssortering samt hämtning av tidningar och plast- och pappersförpackningar behöver du ha plats för tre olika sopkärl.

Det är viktigt att sopkärlet står på en plats som fungerar för våra renhållningsarbetare. Om det inte finns en bra möjlighet att hämta ditt kärl vid din tomt kan du behöva placera ditt kärl på en annan plats utanför tomten. Till exempel kan det vara så att sopbilen inte kan ta sig in på vägen eller att det inte finns någon vändplats.

 • Det ska vara gott om plats och kärlet ska vara placerat på marknivå utan trappsteg
 • Ställ ut kärlet senast 06.00 på hämtningsdagen
 • Behållarna ska stå så synliga som möjligt och inte blockeras av till exempel bilar, cyklar med mera.
 • Inga trösklar, trappor eller andra hinder utmed dragvägen
 • Dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred
 • Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda dragvägen. Även vägen som Renhållningsbilen tar sig fram på behöver vara farbar.
 • Dörrar eller grindar ska vara lätta att öppna
 • Bor ni i ett flerbostadshus är dragvägen max 21 meter från tomtgräns
 • För ett enbostadshus är dragvägen max 5 meter från tomtgräns
 • Handtaget bör vara vänt utåt eller lättillgängligt

Sopkärl i stället för säckställ

När vi börjar med insamlingen av matavfall i ditt området får du ett grönt sopkärl för restavfall i stället för ditt säckkärl. Om du vill att vi ska ta hand om säckstället vid utbytet anmäler du det när du väljer abonnemangform.

Du som bor där nytt insamlingssystem ännu ej införts

Det nya insamlingssystemet och de utökade tjänsterna införs områdesvis under två år. Under 2018 inför insamling från Nol och norrut. Under 2019 inför vi insamling söder om Nol. När det är dags för ditt område får du information hem i brevlådan

Sophämtning i tätort - säckhållare

Inom detaljplanerat område används säckhållare för sopsäckar av papper. De ska vara väl underhållna och lätta att öppna. Säckhållaren ägs och underhålls av fastighetsägaren.

Säckarna rymmer 160 liter men tänk på att säcken ska kunna stängas. Säck ska vara så placerad att den kan hämtas med säckkärra. Sopsäcken hämtas varje vecka och får enligt arbetsmiljöverkets krav inte väga mer än 15 kilo.

Komposterar du hemma finns det även möjlighet att ansöka om längre hämtningsintervall för hushåll.

När röda dagar infaller i veckan kan hämtningsdagen tidigare- eller senareläggas en eller flera dagar.

Sophämtning på landsbygden - kärl

Bor du på landsbygden utanför detaljplanelagt område så har du ett kärl att lägga soporna i. Du kan välja mellan tre olika storlekar på sopkärlet, 130, 190 eller 240 liter. Kommunen tillhandahåller kärlen och fastighetsägaren ansvarar för att kärlen hålls rena och är funktionsdugliga.

Ta för vana att placera handtaget på kärlet utåt och placera kärlet så nära vägen som möjligt så att det är enkelt för sophämtaren att hämta kärlet.

Sopbilen tömmer kärlet varannan vecka. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens för utökat hämtningsintervall, var fjärde vecka eller var tredje månad.

Komposterar du hemma finns det även möjlighet att ansöka om längre hämtningsintervall för hushåll.

I renhållningstaxanPDF kan du läsa mer om kostnaden för sophämtning.

När röd dag infaller i veckan kan hämtningsdagen tidigare- eller senareläggas en eller flera dagar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-03-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.