Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 13 kommuner till 2030

Ale kommun har tillsammans med Göteborgsregionen arbetat för att gemensamt ta fram en avfallsplan som sträcker sig till år 2030. Planen är framåtsträvande och innehåller mål för bland annat förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning.

Fotografi på matavfall i papperspåse.

Foto: Malin Kihlström/Scandinav bildbyrå

Avfallsområdet i Sverige styrs både av EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.

Ale kommun har därför tillsammans med de andra medlemskommunerna i Göteborgsregionen tagit fram en regional avfallsplan som beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2030.

Omfattar flera områden

Avfallsplanen berör följande områden:

  • Förebyggande av avfall
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Avfallet i fysisk planering
  • Användarfokus
  • Nedskräpning

Avfallsplanen utgör en av två delar i kommunens renhållningsordning, den andra delen är våra avfallsföreskrifter.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den