Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Regionalt samarbete

Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en regional avfallsplan utarbetats. Den regionala avfallsplanen, A2020, beskriver hur kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Handlingsplaner

Regionala handlingsplaner med konkreta åtgärder kommer att tas fram vartannat år. Dessa är tänkta att utgöra en del av kommunernas verksamhetsplanering och de lokala renhållningsplanerna ska uppföras i linje med A2020 avfallsplan för Göteborgsregionen.

Dokumentet ska vara vägledande i alla delar av avfallshanteringskedjan: vid planering av nya bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning av bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verksamhet och för hur invånarna och verksamheterna i samhället ska hantera sitt avfall. Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall, men den innehåller också mål som omfattar verksamhetsavfall.

Planen är politiskt förankrad

Planen är politiskt beslutad och riktar sig i första hand till de politiker och tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor på något sätt. Genom ett uppdrag från respektive kommun har Göteborgsregionens kommunalförbund svarat för framtagandet av planen. A2020, avfallsplan för Göteborgsregionen fanns utställd för granskning under tiden 29 april – 25 maj 2013 på biblioteken i Nödinge, Surte och Älvängen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-09-02 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.