Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hyra container

Om du behöver röja på vinden, städa ur källaren eller rensa i trädgården kan du som privatperson hyra en container.

Återanvänd eller återvinn i första hand

Återvinningsbart material som förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar eller hårdplast lämnas på någon av återvinningsstationerna i Ale samt på Sörmossens ÅVC. Läs gärna mer om hur du kan sortera ditt avfall här.

Användbara möbler, kläder, husgeråd och fungerande prylar är det bättre att du säljer eller skänker bort. På Sörmossens ÅVC har vi samarbete med välgörenhetsorganisationer som gärna tar emot detta. Det finns också en bytarcontainer där du kan ställa in användbara prylar men också ta med dig prylar.

Om du behöver hyra en container

Det kan vara praktiskt att hyra container när du behöver bli av med större mängder grovavfall och inte har möjlighet att köra det till återvinningscentralen.

Genom Ale kommun kan du hyra container till fast pris vid vindsröjning, garagestädning och flyttning samt även för trädgårdsavfall eller grenar och ris.

Så beställer du en container

Beställ din container i god tid, minst tre arbetsdagar före önskat utställningsdatum. Under höst och vår är efterfrågan stor och leveranstiderna kan då vara längre.

Du beställer din container hos kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 alla vardagar mellan 08.00-16.30.

Det här får du sortera i en container

Rena material

Om du sorterar ditt avfall i rena material är det lättare för oss att återvinna det och det blir även billigare för dig. Att sortera ditt avfall i rena material innebär att du endast slänger en sorts avfall i containern.

Om du vill hyra en container för rena material så kan du välja att slänga ett av följande avfallsslag.

Metallskrot till återvinning

Till exempel:

  • Järn, aluminium, koppar, mässing.
  • Cyklar, redskap, bildelar, fälgar utan däck.
  • Husgeråd, badkar, diskbänkar.

OBS! Ej batterier, elektriska- & elektroniska produkter, däck med fälg eller tryckbehållare.

Trädgårdsavfall till kompostering

  • Endast rent komposterbart material
  • Löv, gräs, fallfrukt, häckklipp, ris < 10 mm, sågspån.

OBS! Ej jord, säckar, krukor eller matavfall.

Grenar och ris till energiåtervinning

  • Grenar och ris > 10 mm

OBS! Ej jord, gräs, fallfrukt, häckklipp.

Trä till energiåtervinning

  • Trämöbler, inredning
  • Även mindre mängder annat trä som brädor, spånskivor, masonit, plywood (även målat och med spik).

OBS! Ej tryckimpregnerat trä eller stoppade möbler.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för container med rena material, priserna gäller för år 2023.

Storlek på container

Pris

5 kubikmeter

835 kronor

8 kubikmeter

910 kronor

10 kubikmeter

960 kronor

15 kubikmeter

1060 kronor


I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Brännbart eller osorterat avfall

Går ditt avfall inte att återanvända, återvinna eller ta hand om på annat sätt? Har du inte möjlighet att sortera ditt avfall? Ale kommun erbjuder också möjlighet att hyra container för brännbart och osorterat avfall.

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Att hyra en container för brännbart avfall är dyrare än att hyra en container för rena material.

Det brännbara avfallet består vanligtvis av papper, plast, textil, trä med med mera.

OBS! Ej däck eller stoppade möbler.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för container med brännbart avfall, priserna gäller för år 2023.

Storlek

Pris

5 kubikmeter

2 275 kronor

8 kubikmeter

2 750 kronor

10 kubikmeter

3 080 kronor

15 kubikmeter

3 835 kronor


I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Om du inte vill sortera ditt avfall så kan du välja att hyra en container för osorterat avfall. Du får då betala för att vi ska göra sorteringen åt dig, enligt gällande taxa.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för container med osorterat avfall, priserna gäller för år 2023.

Storlek

Pris

5 kubikmeter

3 715 kronor

8 kubikmeter

5 085 kronor

10 kubikmeter

6 005 kronor

15 kubikmeter

8 225 kronor


I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Allmänt om att hyra container

  • Lasta inte över kanten på containern.
  • Om du beställer en container för rena material och inte följer sorteringsanvisningen klassas containern om till osorterat avfall och du kommer att debiteras därefter.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra.

Pris för att hyra container, priserna gäller för år 2023.

Storlek

Rena material

Brännbart avfall

Osorterat avfall

5 kubikmeter

835 kronor

2 275 kronor

3 715 kronor

8 kubikmeter

910 kronor

2 750 kronor

5 085 kronor

10 kubikmeter

960 kronor

3 080 kronor

6 005 kronor

15 kubikmeter

1 060 kronor

3 835 kronor

8 225 kronor


I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Det här får du aldrig slänga i en container

Det finns saker som du aldrig får slänga i en container.

Hushållens farliga avfall skall lämnas på kommunens miljöstationer på Sörmossens ÅVC i Bohus eller på kommunens driftavdelning, Emylundsvägen i Älvängen. Läs mer om hur du ska hantera ditt farliga avfall här.

Tryckimpregnerat trä kan du lämna till ÅVC Sörmossen. Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall här.

Asbest kan du lämna till ÅVC Sörmossen. Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall här.

Gipsskivor kan du lämna till ÅVC Sörmossen. Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall här.

Tryckbehållare ska lämnas till återförsäljare eller miljöstation. Läs mer om hur du ska hantera ditt farliga avfall här.

Elektriska och elektroniska produkter kan du lämna till ÅVC Sörmossen. Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall här.

Batterier kan innehålla tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly som orsakar stor skada på levande organismer och i mark och natur. Alla batterier ska därför lämnas in så att de kan tas omhand på rätt sätt. Läs mer om hur du sorterar dina batterier här.

Matavfall ska du sortera i ditt bruna kärl eller kompostera. Läs mer om hur du hanterar ditt matavfall här.

Om du som privatperson vill bli av med dina uttjänta däck så kan du lämna dem till en däckverkstad som ska ta emot dem utan kostnad. Om fälgen sitter kvar så har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för att skilja däcket från fälgen. Däckverkstäder kan oftast bara ta emot mindre mängder däck så om du har större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk däckåtervinning AB för råd. Läs mer om hur du hanterar dina uttjänta bildäck här.

Du kan inte hyra container för bygg- och rivningsavfall genom kommunen. Behöver du container för sådant avfall kan du anlita valfri entreprenör som får lämna avfallet på ÅVC Sörmossen.

Bygg- och rivningsavfall omfattar avfall som uppkommer när du bygger nytt, river, renoverar eller utför markarbeten. Fasta inventarier som tillhör hushållet räknas också som bygg- och rivningsavfall och inte som grovavfall.

Du kan inte hyra container för stallgödsel genom kommunen. Behöver du container för stallgödsel avfall kan du anlita valfri entreprenör.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den