Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Farligt avfall

Det är mycket viktigt att farligt avfall lämnas till en miljöstation så att det kan tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall får till exempel inte slängas i soppåsen, spolas ned i avloppet eller lämnas på återvinningsstationen.

Miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållens farliga avfall. Du som bor i Ale kan lämna ditt farliga avfall på Sörmossens återvinningscentral i Bohus.

Exempel på farligt avfall

Det farliga avfallet kan vara giftigt, frätande, cancerframkallande eller brandfarligt. Spillolja, färgrester, nagellack, lacknafta, sprayburkar, limrester, avfettningsmedel, kvicksilvertermometrar, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, syror, lut och andra produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur är exempel på farligt avfall.  

Tänk på att:

  • Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att avfallet ska kunna tas omhand på ett bra och säkert sätt är det viktigt att du tänker på följande:
  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt vad den innehåller

Samlaren

Har du batterier, LED- glöd- eller lågenergilampor eller annan småelektronik från hushållet, så kan du lämna det i Samlaren. En samlarbehållare finns på COOP i Surte, Göteborgsvägen 68.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den