Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Projekt storsäck i Älvängen

En ny tjänst ska testas avseende grovavfall. Tjänsten kommer vara valbar i Älvängens tätort för en- och tvåbostadshus.

Vad kostar det?

För 485 kr kan du beställa hämtning av grovavfall från din fastighet i storsäckar. I priset ingår upp till tre storsäckar på 1m3, vilka vi kör ut. Du fyller dem med trädgårdsavfall eller trä och vi hämtar.

Beställning, utlämning av säck och hämtning?

Ring och beställ hos Renhållningen måndag-fredag klockan 09.30-12.00 på telefon 0303-70 31 08 eller Kontaktcenter måndag-fredag 08.00-16.30 på telefon 0303-70 30 00.

  • Ring och beställ senast fredag den 7 maj.
  • Utlämning av säck sker under vecka 19.
  • Hämtning av säckarna sker under vecka 21.

Vad är en storsäck och hur ska materialet sorteras?

Storsäckarna är på 1 m3 och ska vara sorterade. Alltså endast ett material per storsäck. Du väljer själv vilka av de tre materialen nedan som du vill lämna.

Vilka material kan lämnas?

I detta försök kommer tre material att kunna lämnas och dessa är:

  • löv och gräs (material som är mindre än ett lillfinger)
  • ris (material som är grövre än ett lillfinger)
  • trä (ej tryckimpregnerat då det klassas som farligt avfall).

Så här ser en storsäck ut.

Förhållande på hämtplatsen

För att hämtning med kranbil ska vara möjlig behöver lastbilen kunna vända. Om vändplats saknas på gatan ska säckarna på hämtningsdagen vara placerade på yta som möjliggör att kranbilen kan vända.

Säckarna ska vara placerade max 5 meter in på tomten och fri höjd samt avstånd till byggnader eller andra hinder.

Säckarna får ej överfyllas. Eventuellt spill vid hämtning ansvarar beställaren själv för att ta bort.

Kranbil

Illustration över hur en uppställningsplats ska vara utformad.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den