Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfallshantering för en- och tvåbostadshus

Är du nyinflyttad eller ska flytta?

Du behöver göra en flyttanmälan och detta gäller både för ditt avfall, vatten och avlopp. Detta för att du ska bli debiterad för rätt avfallstjänst, brukningsavgift VA och vattenförbrukning. Här hittar du vår e-tjänst för flyttanmälan. Länk till annan webbplats.

En- och tvåbostadshus

Du som bor i ett en- och tvåbostadshus måste sortera ut plast-, papper-, metall- och glasförpackningar.

Ale kommun erbjuder:

När du valt vad du vill sortera ut väljer du storlek på restavfallskärlet. För ett normalhushåll på fyra personer rekommenderas 190 l. Om du sorterar ut alla plast- och pappersförpackningar samt tidningar och matavfall så kan det räcka med ett 140 l kärl för restavfallet.

Matavfallskärlet är alltid på 140 l och kärlet för plast- och papperförpackningar är alltid på 240 l. Det sistnämnda hämtas på en särskild tur varannan vecka.

Mått på sopkärlen

  • 140 liter Bredd 484 mm, höjd 1 065 mm, djup 550 mm 
  • 190 liter Bredd 559 mm, höjd 1 075 mm, djup 704 mm
  • 240 liter (FNI) Bredd 580 mm, höjd 1 072 mm, djup 724 mm

Hur mycket kostar det?

Abonnemangstyp, kärlstorlek och kostnad inklusive grund- och brukningsavgift/år.

Matavfall och restavfall (två kärl)

Avgift

Storlek på restavfallskärl 140 l

3 300 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

4 025 kr

Matavfall, restavfall och plast- och pappersförpackningar (tre kärl)

Avgift

storlek på restavfallskärl 140 l

3 730 kr

storlek på restavfallskärl 190 l

4 455 kr

Hemkompost och restavfall (ett kärl)

Avgift

Storlek på restavfallskärl 140 l

3 300 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

4 025 kr

Hemkompost, restavfall och plast- och pappersförpackningar (två kärl)

Avgift

Storlek på restavfallskärl 140 l

3 730 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

4 455 kr

Osorterat avfall (ett kärl)

Avgift

Storlek på restavfallskärl 140 l

4 630 kr

Storlek på restavfallskärl 190 l

5 920 kr

Storlek på restavfallskärl 240 l

6 945 kr

Information om kärlstorlekar och insamling för flera hushåll

Se renhållningstaxan under relaterad information för information om vad andra kärlstorlekar kostar samt information om insamling för flera hushåll.

Tips gällande plasthantering

Här kommer några tips för att underlätta dels hantering av plast i hemmet dels för den som hämtar materialet.

Plast är ett lätt material och kan vara svårt att få ut ur kärlet vid tömning. Det är då plasten läggs i en större plastpåse av typen matkasse som problemet uppstår. Den komprimerade påsen, som inte väger så mycket, fastnar i kärlet vid tömning. Använd istället mindre påsar (t.ex. brödpåsar) som inte fastnar i kärlet lika lätt, för att lägga din lösa plast i.

Minimizern är ett verktyg som hjälper dig att pressa ihop och förvara dina mjuka plastförpackningar på ett effektivt sätt. Du använder verktyget genom att sätta en påse (t.ex. en använd brödpåse) i Minimizern, därefter fyller du den med mjuka förpackningar. Verktyget gör att du enkelt kan pressa samman förpackningarna så att de inte tar så stor plats. Som invånare i Ale kommun kan du hämta en Minimizer gratis på driftkontoret Emylund i Älvängen.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den