Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återanvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Kommunens renhållningsenhet

Vi på renhållningsenheten samlar in hushållsavfall och ansvarar för återvinningscentralen Sörmossen. Vi har även hand om slamtömning.

Vår verksamhet är helt och hållet finansierad av avgifter vilket innebär att ingen kommunalskatt går till verksamheten.

Hitta direkt

  1. Avfall, återbruk och återvinning
  2. Återvinningscentralen Sörmossen
  3. Driftkontor Länk till annan webbplats.

Avgifter

Renhållningstaxan Pdf, 342 kB. reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 554 kB. innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

Avfallsplan

En avfallsplan redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. En gemensam avfallsplan Pdf, 30 MB. är framtagen av Göteborgsregionens 13 kommuner fram till år 2030.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den