Ale kommuns logga
  1. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona.
  1. Tisdagen den 22 juni kl. 08.00-12.00 uppdaterar vi vår e-tjänstportal. Vissa e-tjänster kommer därför inte att vara tillgängliga under dessa timmar.
Lyssna på sidan Lyssna
En man och en litet barn snickrar

Bygga, bo & miljö

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker att återanvända och återvinnas. Läs om sophämtning, sopsortering, återvinningsstationer.

Söker du nytt boende?  Behöver du anpassa bostaden eller funderar du på någon typ av särskilt boende? Utsatt för buller eller funderar på solenergi?

För att få börja bygga krävs både bygglov och anmälan. Läs mer om tillbyggnad, påbyggnad, rivning, kamin och eldstad, marklov och strandskydd

I Ale kommun finns allt från gamla barrskogar och rika lövskogar till öppna landskap med ängs- och hagmarker.

Vi värnar och utvecklar våra unika möjligheter att kunna erbjuda ett attraktivt boende. Läs mer om översiktsplaner, detaljplaner och program.

Riktlinjer för privata dricksvatten och föreskrifter för det kommunala dricksvattnet. Läs mer om aktuella arbeten, avbrott, källaröversvämningar, dagvatten

Sidan kontrollerades av:

den