Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Timvikarie - Vård och omsorg

Här har vi samlat viktig dokumentation kring riktlinjer och rutiner som vi vill att du följer. Riktlinjerna nedan kan komma att uppdateras och det är därför bra om du tittar igenom dem med jämna mellanrum. Dokumentationen är en sammanställning av den information som du fick vid intervjutillfället.

Visa din tillgänglighet i Time Care Pool

För att vi ska kunna erbjuda dig lediga pass behöver du själv gå in i Time Care Pool Länk till annan webbplats. och lägga in/ta bort tillgänglighet samt hålla din kalender uppdaterad. Minimikravet är att vara tillgänglig minst åtta pass i månaden. Vi uppskattar om du har möjlighet att lägga in din tillgänglighet så långt fram i tiden som möjligt.

 1. Time Care Pool - inloggning Länk till annan webbplats.
 2. Time Care Pool - instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar som vikarie

 • Du ansvarar själv för att lägga in din tillgänglighet i Time Care Pool och att du uppfyller minimikravet på åtta tillgänglighetspass per månad.
 • Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig och om du då får en förfrågan så förväntas du tacka ja till en bokning.
 • När du blivit bokad är det din skyldighet att infinna dig i tid på bokat pass.
 • Om du missköter dina bokade pass kan detta leda till att du inte blir erbjuden fler bokningar.
 • Om du inte lagt in dig som tillgänglig i Time Care Pool under en tremånadersperiod och inte heller meddelat detta kommer du per automatik försvinna ur systemet och inte längre vara bokningsbar.

Som timvikarie inom äldreomsorg och funktionshinder är det viktigt att du tar del av och följer de regler och rutiner som gäller inom äldreomsorg och funktionshinder. Det kan exempelvis handla om mobilanvändning, rökning och lämpliga kläder.

Läs mer:

 1. Information och rutiner för äldreomsorg och funktionshinder Pdf, 74 kB.

Du är försäkrad hos AFA Försäkring under arbetstid samt till och från arbetet. Du hittar mer information om försäkringen på försäkringsbolagets hemsida.

Läs mer:

 1. https://www.afaforsakring.se/privatperson/ Länk till annan webbplats.

Alla som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinder har sekretess, det innebär att man inte hur som helst får lov att föra vidare information om omsorgstagare och brukares personliga förhållanden. Sekretessen innebär att en stor försiktighet ska gälla beträffande uppgifter om omsorgstagare och brukares personliga förhållanden, offentlighet och sekretesslagen.

Läs mer:

 1. Information om sekretess inom sektor arbete, trygghet och omsorg Pdf, 147 kB.

Lex Sarah syftar till att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra missförhållanden. Som timavlönad inom äldreomsorg och funktionshinder har du en skyldighet att påvisa brister och missförhållanden.

Läs mer:

 1. Lex Sarah-anmälan Länk till annan webbplats.

Lex Maria syftar till att förhindra risk för allvarlig skada eller allvarlig sjukdom för omsorgstagare/brukare inom hälsa och sjukvård.

Läs mer:

 1. Lex Maria-anmälan Länk till annan webbplats.

Broschyr från Folkhälsomyndigheten avsedd för vård- och omsorgspersonal. Den ger fördjupad information om hur smittämnen överförs och hur man genom en god handhygien kan förhindra smittspridning.

Läs mer:

 1. Broschyr: Allt du vill veta om handhygien Länk till annan webbplats.

Vårdrelaterade infektioner kan orsaka stort lidande för patienter inom vård- och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att minska risken för vårdrelaterade infektioner är att arbeta efter de basala hygienrutinerna. För att kunna följa de basala hygienrutinerna måste omvårdnadspersonalen vara rätt klädd.

Läs mer:

 1. Rätt arbetskläder och hygienrutiner Pdf, 238 kB.

Demensförbundets råd om bra förhållningssätt till personer med demensproblematik.

Läs mer:

 1. Bra förhållningssätt till personer med demens Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bemanningsplanering för sektor socialtjänst

Telefon:
0303-70 42 60 

E-post:
fn-bp@ale.se

Öppettider:
Helgfria vardagar kl 06.15-09:30 samt 13:00-15:00
Lördagar kl 06.15-14.30
Söndagar stängt.

Besöksadress:
Nödingevägen 4, Nödinge

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den