Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Praktik på daglig verksamhet

Ale kommun erbjuder praktik till elever i särskolegymnasium och elever med
särskilda behov på gymnasiets introduktionsprogram (IM) under fjärde
året om det finns önskemål om detta.

Syftet med praktiken är att eleven ska få möjlighet att komma ut och känna på arbetslivets villkor och därmed förbereda sig på sitt kommande arbetsliv. Praktikperioderna omfattar normalt 1-3 veckor utifrån individuella behov.

Skolan ansvarar för elevens praktik

Personalen på skolan kontaktar koordinator för daglig verksamhet för att gemensamt komma fram till vilken praktikplats som kan vara aktuell för eleven.

All planering sker mellan skolan och koordinatorn. Vid behov deltar skolans personal under praktiken för att ge eleven det stöd som behövs.

Arbeta inom daglig verksamhet

Efter avslutad skolgång väntar övergång till arbetslivet. Vill du direkt efter avslutad skolgång börja arbeta på daglig verksamhet behöver du göra ansökan i god tid innan din utbildning är avslutad.

Daglig verksamhet enligt LSS är en helt frivillig insats och verksamheten ska motsvara ett arbete och likna arbete på den öppna arbetsmarknaden. Omfattning och arbetstid bestäms utifrån den enskildes förutsättningar, behov och önskemål.

Efter avslutad skolgång

När den enskilde fyller 18 år börjar vuxenlivet och personen blir myndig. Den som inte kan företräda sig själv kan behöva hjälp att ansöka om god man.

Den som inte genast efter skolavslutningen kan få ett arbete, behöver i god tid innan avslutad skolgång kontakta Försäkringskassan om sin försörjning.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se


Kontakt koordinator

Telefon: 0704-32 03 71

E-post: linus.edepil@ale.se


Postadress

Ale kommun
449 50 Alafors

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den