Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Daglig verksamhet riktar sig till personer som anges i 1 § i LSS-lagen. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Främja goda levnadsvillkor

Dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och som alla andra insatser enligt LSS-lagen ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och sträva efter full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter den enskildes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen Daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.

Finns det en åldersgräns?

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder, det vill säga 18-67 år och som saknar förvärvsarbete (arbete med lön) och som inte utbildar sig. Det innebär att insatsen upphör vid 67 års ålder.

Hur ansöker jag om LSS och daglig verksamhet?

Du ansöker om stöd och service enligt LSS hos socialsekreterare på Biståndsenheten. När din ansökan har beviljats blir du kontaktad av koordinatorn för Daglig verksamhet. Koordinatorn hjälper till med att hitta en daglig verksamhet som passar just dig.

Vad kostar det? Vad ingår?

Daglig verksamhet är kostnadsfri. Är du i behov av skyddande arbetskläder får du det från din arbetsplats. Lunch tar du med dig själv, på arbetsplatserna finns det lunch- och fikarum.

Arbetstider?

Arbetstiden är normalt klockan 08.30–15.30, måndag till fredag. Individuellt schema och anpassade tider får du vid behov.

Resa till och från arbetet

Du reser med kollektivtrafik, buss eller tåg, till och från din arbetsplats. Om detta inte är möjligt görs en bedömning om du kan få stöd med transport av verksamheten.

Lön

När du arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS får du habiliteringsersättning.

  • 40 kronor per dag om du arbetar mer än 4 timmar per dag.
  • 28 kronor per dag om du arbetar mindre än 4 timmar per dag.

Habiliteringsersättningen är inte skattepliktig.

Metoder och principer

På daglig verksamhet arbetar personalen utifrån lågaffektivt bemötande med tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar.

Vad grundar sig Daglig verksamhet på?

Insatsen Daglig verksamhet är en av tio insatser i LSS-lagen, insatsen beskrivs i 9 § 10 LSS. Insatsen riktar sig till personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se


Kontakt koordinator

Telefon: 0704-32 03 71

E-post: linus.edepil@ale.se


Postadress

Ale kommun
449 50 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den