Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS för dig som vill ha någonting att göra på dagarna.

 

Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till dig som:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (1§ 1 p LSS)
  • har begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (1 § 2 p LSS)

Du har inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS om du tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS, det vill säga att du har varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet kan det innebära ett behov av stöd eller service. Du kan däremot ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen istället.

Främja goda levnadsvillkor

Dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas till dina individuella behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor.

Ett övergripande mål med insatsen Daglig verksamhet är att erbjuda dig stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dina önskemål och resurser.

Finns det en åldersgräns?

Daglig verksamhet är främst till för dig i yrkesverksam ålder, det vill säga 18-67 år, som inte klarar av förvärvsarbete (arbete med lön) och som inte utbildar dig. Det innebär att insatsen upphör vid 67 års ålder.

Hur ansöker jag om LSS och daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet enligt LSS hos socialsekreterare på Biståndsenheten. Vill du veta mer om hur handläggningen går till, läs vidare under "Stöd och insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.".

Vad gör man på daglig verksamhet?

Om din ansökan har beviljats blir du kontaktad av koordinatorn för Daglig verksamhet. Koordinatorn hjälper till med att hitta en daglig verksamhet som passar just dig.

Vad kostar det? Vad ingår?

Daglig verksamhet är kostnadsfri. Är du i behov av skyddande arbetskläder får du det från din arbetsplats. Lunch tar du med dig själv, på arbetsplatserna finns det lunch- och fikarum.

Arbetstider?

Arbetstiden är normalt klockan 08.30–15.30, måndag till fredag. Individuellt schema och anpassade tider får du vid behov.

Resa till och från arbetet?

Du reser med kollektivtrafik, buss eller tåg, till och från din arbetsplats. Om detta inte är möjligt görs en bedömning om du kan få stöd med transport till/från din verksamhet.

Lön?

När du arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS får du habiliteringsersättning.

  • 40 kronor per dag om du arbetar mer än 4 timmar per dag.
  • 28 kronor per dag om du arbetar mindre än 4 timmar per dag.

Habiliteringsersättningen är inte skattepliktig.

Har man daglig verksamhet så är det vanligt att man får största delen av sin inkomst genom aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Du kan hitta mer information om detta på www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Metoder och principer

På daglig verksamhet arbetar personalen utifrån lågaffektivt bemötande med tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se


Postadress

Ale kommun
449 50 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den