Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Arbetssökande

Om du blir arbetslös är det viktigt att du skriver in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta för att inte gå miste om olika ersättningar och insatser som du kan ha rätt till.

På Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats. kan du skriva in dig och läsa mer om vilka möjligheter som finns för dig som arbetssökande.

Stöd till dig som arbetssökande från kommunen

Du som är arbetssökande och bor i Ale kommun är välkommen att kontakta Arbetsmarknad- och försörjningsstödsenheten för vägledning kring vilket stöd just du kan erbjudas.

Individanpassad coachning mot arbete och studier

Du som är arbetssökande och har blivit beviljad att få stöd av kommunens arbetsmarknadscoacher och handledare kommer att få stöd med att hitta vägar mot egen försörjning eller studier.

Kommunens arbetsmarknadscoacher erbjuder individuellt stöd med målsättning att du ska komma ut i studier eller anställning. Du kommer tillsammans med din arbetsmarknadscoach göra en kartläggning om vad du vill jobba med, dina kompetenser, intressen, erfarenheter och vilket stöd du behöver för att nå ditt mål.

Arbetsmarknadscoacherna jobbar enligt metoden supported employment (SE). Metoden utgår från att det finns en plats på arbetsmarknaden för alla människor som vill arbeta, förutsatt att man får rätt förutsättningar och stöd.

Din arbetsmarknadscoach stöttar dig i processen med att finna, få och behålla ett arbete. Det kan vara med allt från att skriva CV och personligt brev, kontakta arbetsgivare, göra studiebesök och stötta dig och din arbetsgivare under anställningen. Det är dina och arbetsgivarens behov som styr hur och vilket stöd som är aktuellt. För att ge dig bästa möjliga stöd samverkar vi med dina övriga nätverkskontakter, exempelvis vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen

Arbetsmarknadscoacherna har god kontakt med ett flertal företagare, föreningar och kommunala verksamheter inom Ale kommun och angränsande kommuner. Detta möjliggör unik matchning utifrån arbetsgivarens efterfråga och dina kompetenser.

Arbetsträning och välmående

Efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden, oavsett anledning, kan steget att ta sig till en arbetsplats kännas stort. Att delta i våra hälsoinspirerande aktiviteter eller arbetsträning skulle kunna vara ett bra första steg.

Vi erbjuder aktiviteter så som gymträning, promenader, hälsokurs, språkträning med mera. Det är du som väljer vilka aktiviteter du vill delta i för att uppnå ett större välmående. För att den arbetsträning vi erbjuder skall vara autentisk så samarbetar vi med ett urval av lokala företag och du arbetstränar med stöd av våra handledare.

Vid oklar arbetsförmåga finns möjlighet att kartlägga och identifiera personliga resurser och eventuella utmaningar genom arbetsförmågebedömningar.

Kontakta oss

Kontakta oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00 eller via mail kommun@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den