Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 kommer att få ett erbjudande om plats i den skola som ligger i det skolområde du och ditt barn bor. Erbjudandet skickas ut i början av vårterminen inför nästa läsår. Ale kommun har en ny e-tjänst för skolval där du kan tacka ja till erbjudandet eller önska en annan skola. Om du önskar en annan skola kan ditt barn börja där i mån av plats.

Förskoleklass

Du som har barn som fyller sex år kommer att få erbjudande om plats i förskoleklass i början av året. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. När du accepterar erbjudandet i e-tjänsten kan du samtidigt anmäla ditt barn till fritidshem. E-tjänsten för förskoleklass kommer att vara öppen 2 -20 februari.

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och lämna besked.

Årskurs 7

I årskurs 7 kommer de flesta elever i kommunen byta till en skola för elever i årskurs 7-9. Erbjudande om skolplacering för nästa läsår skickas ut i början av vårterminen. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. När du accepterar erbjudandet i e-tjänsten gör du samtidigt språkval för årskurs 7 samt anger eventuellt önskemål om modersmålsundervisning. E-tjänsten för årskurs 7 är öppen är öppen 23 januari -3 februari.

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och lämna besked.

Går ditt barn i skola i annan kommun eller fristående skola

Om ditt barn går i en skola i en annan kommun eller en fristående skola i årskurs 6 skickas inget skolerbjudande hem. Om du vill byta till kommunal skola i Ale meddelar du det till Kontaktcenter för att få en blankett. Från och med 7 mars kan du använda e-tjänsten för skolbyte.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokförd i annan kommun finns ingen platsgaranti i kommunen i samband med skolbyte till årskurs 7. Du kommer därför inte att få något erbjudande. Du kan ansöka om skolbyte via e-tjänsten från och med 7 mars och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan.

Hur gör jag om jag vill byta skola?

Om du vill byta skola under läsåret använder e-tjänsten för skolval. Denna del av e-tjänsten kommer att öppna 7 mars. Fram till dess måste använda en blankett som du skickar till skolan.

Relaterad information

-tjänster , blanketter

  1. Ansök till skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-tjänst öppnar 23/1) 

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.