Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Ansöka om skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 får erbjudande om plats i den skola som ligger i det skolområde du och ditt barn bor. Erbjudandet skickas ut i början av vårterminen inför kommande läsår och du besvarar erbjudandet i e-tjänsten för skolval/skolbyte. Om du önskar en annan skola kan ditt barn börja där i mån av plats. Om du är nyinflyttad i Ale eller vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolval/skolbyte. Observera att du inte kan söka skola tidigare än en termin i förväg.

Förskoleklass

Från och höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Du som har barn som fyller sex år får ebjudande om plats i förskoleklass i början av året. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. När du accepterar erbjudandet i e-tjänsten kan du samtidigt anmäla ditt barn till fritidshem. Om du är nyinflyttad i Ale eller vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolval/skolbyte.

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och lämna besked.

När får jag besked?

Du kommer att få besked om ditt barns förskoleklassplacering via sms under april.

Årskurs 7

I årskurs 7 kommer de flesta elever i kommunen byta till en skola för elever i årskurs 7-9. Erbjudande om skolplacering för nästa läsår skickas ut i början av vårterminen. Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens e-tjänst för skolval. Du har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en fristående skola eller en skola utanför kommunen. Om du är nyinflyttad i Ale eller vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolval/skolbyte. 

Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och lämna besked.

Går ditt barn i skola i annan kommun eller fristående skola?

Om ditt barn går i en skola i en annan kommun eller en fristående skola i årskurs 6 skickas inget skolerbjudande hem. Du kan använda e-tjänsten för skolbyte.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun finns ingen platsgaranti i kommunen i samband med skolbyte till årskurs 7. Du kommer därför inte att få något erbjudande. Du kan ansöka om skolbyte via e-tjänsten från och med mars och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan.

Vem får plats om efterfrågan är större än antal platser?

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande antagningsprinciper om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn som bor inom önskad skolas skolområde.
  3. Barn som bor inom 2 kilometers gångavstånd och som har syskon som går i F-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
  4. Barn boende inom Ale kommun men utanför önskad skolas skolområde, med hänsyn taget till relativ närhet.
  5. Barn boende utanför Ale kommun

Här kan du läsa Utbildningsnämndens beslutetPDF

Hur gör jag om jag vill byta skola?

Om du vill byta skola under läsåret använder du e-tjänsten för skolval/skolbyte.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-12-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.