Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Nolängens förskola

nolängens förskola

Nolängens förskola bejakar lekens stora betydelse såväl inom- som utomhus.

Nolängens förskola har två avdelningar för barn i åldern 1–5 år.

Lekens betydelse för barns lärande: På Nolängen arbetar vi med leken i fokus. Vi ger barnen förutsättningar att använda sin fantasi och kreativitet. Genom leken arbetar vi med språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Leken skapar en arena för samspel och kommunikation där vi som pedagoger vägleder och stöttar, utmanar och uppmuntrar.

  • Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Alla människors lika värde: Ett förhållningssätt som uppmuntrar att olika är bra, att olika berikar är givet i vår verksamhet. Genom diskussioner, samtal och val av material arbetar vi aktivt med alla människors lika värde.

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Barns inflytande och delaktighet: Vår verksamhet formas och utvecklas efter barnens nyfikenhet, intresse och behov. Förskolan vilar på en demokratisk grund och för oss är det viktigt att ge barnen möjlighet att påverka innehållet och utformningen av den pedagogiska verksamheten.

 

 

 

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.