Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Inkomstuppgift

För att bestämma vilken avgift du ska betala ska du lämna inkomstuppgift. Du ska också lämna in dina inkomstuppgifter vid förändring av inkomsten. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Avgiftsgrundade inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

  • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning
  • Inkomst av rörelse
  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
  • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
  • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
  • Pensioner (ej barnpension)
  • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Livränta (den skattepliktiga delen)

Vad räknas inte som avgiftsgrundande inkomst? T ex SFI, försörjningsstöd, studiemedel, studielån, etableringsstöd, arbetssökande utan ersättning, bostadsbidrag, underhållsbidrag och barnbidrag.

Med hushåll avses: Makar, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Varierande inkomster

Om månadsinkomsten varierar från månad till månad räknar du ut den genomsnittsliga inkomsten och uppger den.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.