Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Ett arkeologiprojekt som involverar de exkluderade.

Vad?

Nyanlända ungdomar är en grupp som sällan engagerar sig i eller bjuds in till diskussioner kring sin nya hembygds historia och det gemensamma kulturarvet. Projektet sammanför ungdomarna med de som traditionellt upprätthåller det lokala hembygdsarbetet. I detta möte uppkommer frågor kring vem historien tillhör och vem som har rätt att berätta om den. Vad kan den som är relativt ny i landet ta reda på och berätta om en plats? Det kan vara något som tidigare varit okänt för de flesta som redan bor där.

Varför?

Projektet är ett sätt att arbeta praktiskt med att försöka bryta det mönster som gör att inte alla känner en lika stor samhörighet med det lokala kul­turarvet. Vi tror att det krävs ett arbete med flera grupper för att förändra detta.

Projektet har som mål att inkludera de som tidigare inte fått vara inkluderade i idén om vem som ”äger” vår historia. Vi vill verka för att få tidigare ointresserade grupper i samhället nyfikna på sin nya lokalhistoria. Lika vik­tigt är att låta de som traditionellt intresserar sig för hembygdsfrågor möta en ny grupp. Vi tror, att om man tidigt blir intresserad av sin lokala miljö och kan förmedla berättelser om dess historia, kommer man att känna en större samhörighet med samhället i övrigt.

Hur?

I projektets centrum står en arkeologisk utgrävning av ett övergivet torp i Nödinge i Ale kommun. Ungdomarna genomför en arkeologisk under­sökning. De fynd som görs under utgrävningen ligger till grund för en utställning där ungdomarna berättar sin historia om platsen.

Under arbetet med utställningen kommer den lokala hembygdsfören­ingen och ungdomarna mötas för att utbyta kunskaper om platsen och dess historia.

Utställningen som produceras kommer att visas lokalt i Ale kommun men också i regionen som ett inspirerande exempel på mångfaldsarbete.

Projektet genomfördes under 2014 av arkeolog Andreas Antelid.

Projektet finaniserades av Ale kommun och Västra Götalands kulturnämnd.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.