Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller normalt på gator, vägar och allmänna parkeringsplatser som står under kommunens förvaltning.

Tillståndet gäller över hela Sverige och i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan ges av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du som har svårigheter att förflytta dig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Normalt beviljas parkeringstillstånd till fordonets förare. Tillstånd för passagerare beviljas bara i undantagsfall då passageraren inte kan vänta ensam medan föraren parkerar. Detta kan vara aktuellt vid exempelvis balansrubbningar eller allvarlig yrsel. Normalt anses föraren kunna lämna av den rörelsehindrade passageraren vid målpunkten och därefter köra till en plats där fordonet kan parkeras på vanligt vis.

Vid psykiska problem, exempelvis fobier, utfärdas tillstånd endast om läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärdar intyg. Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande komma att krävas.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt. Är tillståndet utfärdat för förare får det endast användas när innehavaren själv kör fordonet. Är tillståndet utfärdat för passagerare är det endast giltigt då den person det utfärdats för åker med som passagerare.

Ansökan

Ansökanöppnas i nytt fönster lämnas skriftligt på en särskild blankett som sänds till kommunens handläggare för parkeringstillstånd. Till ansökan bifogas läkarintyg och ett nytaget fotografi.

Handläggningstid

Normalt är handläggningstiden ca fyra veckor från det att du skickat in en komplett ansökan. Vid behov av ytterligare utredning eller vid ett eventuellt beslut om avslag kan längre handläggningstid förekomma.

Förnyelse av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste lämnas in och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.