Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Det har kommit in en del frågor till kommunen om det planerade motivationsboendet i Ale. Här redovisar vi frågor och svar, både sådana som kommit in med e-post och sådana som ställdes på informationsmötet den 24 februari. Sidan uppdateras löpande. Vissa frågor redovisas ordagrant, andra är sammanställda då de är ställda av flera personer på olika sätt.

Frågor från informationsmötet den 24 februari. En del frågor ska fortfarande besvaras.

Vad är skälen till att Bohus är bättre än de övriga, tidigare föreslagna, tomterna?

Kommunens lokalplaneringsgrupp har tittat på flera förslag till placering. Förutsättningarna som måste vara uppfyllda är kommunägd mark, tillgång till vatten/avlopp och el samt goda kommunikationer med kollektivtrafik. Det finns också många andra omständigheter som vi tar hänsyn till, som tekniska frågor kring marktypen, närhet till E 45 med bullerproblem och närhet till exempelvis skolor.

De två tomter som var aktuella i slutet på 2014 är dels en tomt i anslutning till industrimark i Skepplanda, dels en tomt i Nödinge. Skepplandatomten var inte lämplig just för att den låg så nära mark som är detaljplanelagd för industri, vilket inte är en bra livsmiljö för människor. Nödingetomten är detaljplanelagd för förskola/skola, vilket vi nu ska bygga på tomten.

Vad är det för negativt att bo vid ett industriområde? Minskad oro hos personer som bor i Bohus och de är bara nöjda att ha tak över huvudet.
Varför olämpligt i industriområde?
Vad gör det att placera ett missbruksboende i ett industriområde alternativt i närheten av det?
Varför inte sälja tomten, köpa någon billigare tomt (industrimark) typ Bohus varvs gamla tomt, för att undvika närheten till bostadsområde? El/vatten och goda kommunikationer.
Varför var det fel att ha det nära industriområdet i Skepplanda?
Varför inte på gamla Bohus varv vid Eka? Då är det nära till kommunikation. Om det nu måste ligga i Bohus.
Inte i Skepplanda på grund av dålig förankring hos politiken. Nu har ni chansen att ta det med politiken. Vad säger de om Skepplanda nu? Ett industriområde är inte bra, varför är det bättre i ett bostadsområde? Det måste finnas tusentals bättre placeringar.
Varför är det svårt för de boende på motivationsboendet att bo nära ett industriområde?
Varför är i närheten av en industritomt ej en bra plats för boendet?

Människor ska inte bo på eller i direkt anslutning till industriområden eftersom det inte är en lämplig boendemiljö.

Var ska huset byggas?

Den exakta placeringen är inte klar, men huset ska byggas inom den yta som är markerad i kommunstyrelsens beslut, alltså långt åt öster på det aktuella markområdet.

Eftersom det inte finns några belägg för några som helst problem, varför inte bygga så nära centrum som möjligt, där är närhet till pendel och affär och pizzeria samt vårdcentral? Om det nu måste ligga i Bohus.

Du sa många gånger att det är större risk att för brott exempelvis vid pendeltågen eller avenyn. Det är ju sant för där finns mycket folk. Problemet med denna tomt är ju just att det är så pass lite folk att utsattheten för dem som rör sig där (barn!) blir så mycket större. Om en mer central placering hade valts hade risken för att en enskild person hamnat i en otäck situation minskat.

Det finns ingen tomt som har bedömts som lämplig i centrala Bohus.

Placeringen i Skepplanda beskrivs som struligt. Hur då?

Placeringen byggde på ett tjänstemannaförslag som inte var förankrat hos politikerna.

Det får ju inte byggas några hus för det är ju för tungt med villor. Då återstår det flyttbara baracker, eller hur? Villor får ju inte byggas på Eka-tippen.

Ja, det stämmer.


Tidigare inkomna frågor

Vad är skälen till att Bohus är bättre än de övriga, tidigare föreslagna, tomterna?

Kommunens lokalplaneringsgrupp har tittat på flera förslag till placering. Förutsättningarna som måste vara uppfyllda är kommunägd mark, tillgång till vatten/avlopp och el samt goda kommunikationer med kollektivtrafik. Det finns också många andra omständigheter som vi tar hänsyn till, som tekniska frågor kring marktypen, närhet till E 45 med bullerproblem och närhet till exempelvis skolor.

De två tomter som var aktuella i slutet på 2014 är dels en tomt i anslutning till industrimark i Skepplanda, dels en tomt i Nödinge. Skepplandatomten var inte lämplig just för att den låg så nära mark som är detaljplanelagd för industri. Nödingetomten är detaljplanelagd för förskola/skola, vilket vi nu ska bygga på tomten.

Relaterad information

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.