Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och avgifter enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade anger att avgifter bara kan tas ut i vissa fall.
För personer som har rätt till personlig assistans genom försäkringskassan får avgift tas ut. Kommunen får i vissa fall ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter av dem som har pension eller annan inkomst av motsvarande storlek.
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för sina personliga behov.

Måltidsavgifter

Gruppbostad

Kost i gruppbostad: 2 838 kr/månad.

Korttidstillsyn (FSO)

Frukost: 15 kr

Mellanmål: 15 kr

Lunch: 35 kr


Korttidsvistelse/stödfamilj

Måltider0-6 år7-12 år13-20 år21 år-
 55 kr65 kr75 kr92 kr
     

Avgifter för resor

Resor som sker till och från boende till korttidsvistelse/dagcenter och korttidstillsyn för ungdomar över 12 år (förlängd skolbarnsomsorg) betalas av den enskilde. För resor till och från särskola erbjuds skolskjuts. I övrigt hänvisas till gällande färdtjänstregler och kollektivtrafiktaxan.Taxan är fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-27. 

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.