Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Avlastning och avlösning i hemmet

Avlastning kan vara stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en anhörig i hemmet. Det finns avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsverksamhet och olika typer av dagverksamhet. Det är din anhöriga som du hjälper och stödjer som ansöker om dessa insatser.

Avlösning i hemmet

Om du får vård och stöd av en närstående kan du ansöka om avlösning i hemmet. En person från till exempel hemtjänsten ger den omsorg/tillsyn som behövs för att anhöriga eller närstående ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare.

Du kan beviljas avlösning i hemmet maximalt 8 timmar/månad. Insatsen är kostnadsfri för dig och ska kunna ges dag, kväll, natt samt helg. I normalfallet kan inte avlösning i hemmet kombineras med insats Dagverksamhet för personer med minnesproblematik.

Du ansöker om avlösning i hemmet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst "Ansökan om bistånd" som du hittar under relaterad information.

Korttidsverksamhet

korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder att få korttidstillsyn, korttids- och lägervistelser. Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning. 

Du ansöker om korttidsverksamhet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst "Ansökan om bistånd" som du hittar under relaterad information.

Tillfällig vistelse/korttidsboende

Korttidsboende, eller tillfällig vistelse som det också kallas, är till för dig som har ett socialt och/eller somatiskt omvårdnadsbehov och är i behov av rehabilitering och funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i annat särskilt boende.

I dagsläget finns inget specifikt korttidsboende eller korttidsenhet. Alla beslut om korttidsboende/tillfällig vistelse verkställs inom ramen för de bostäder som finns på särskilt boende.

Du ansöker om korttidsboende/tillfällig vistelse hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst "Ansökan om bistånd" som du hittar under relaterad information.

Dagverksamhet för personer med minnesproblematik

Ale kommun har en dagverksamhet för personer med minnesproblematik. Det är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till personer i ordinärt boende som har en demensdiagnos. Dagverksamheten erbjuder social samvaro med aktiviteter som skapar struktur och innehåll i vardagen. I normalfallet kan inte denna insats kombineras med avlösning i hemmet.

Du ansöker om dagverksamhet för personer med minnesproblematik hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst "Ansökan om bistånd" som du hittar under relaterad information.

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS, är 18–65 år och som inte redan arbetar eller studerar. Daglig verksamhet ska bidra till att stärka individens personliga utveckling och skapa möjligheter för en ökad delaktighet i samhället. Det övergripande målet är att utveckla individens möjligheter att få en anställning.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare eller via e-tjänst "Ansökan om insatser enligt 9 § LSS" som du hittar under relaterad information.

Relaterad information

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.