Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du att vända dig till biståndsenheten.

På biståndsenheten arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om. Där arbetar också administratörer som utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Exempel på insatser som du söker hos biståndsenheten:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, matleverans, trygghetslarm
  • Anhörigbidrag, dagverksamhet
  • Äldreboende, tillfälligt boende och växelboende och servicelägenhet
  • Personlig assistens, boendestöd, bostad med särskild service
  • Ledsagare, avlösare, kontaktperson och stödfamilj

För att läsa mer om stöd till dig som har en funktionsnedsättning, klicka här.

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Kontaktuppgifter till handläggarna hittar du i menyn under "Biståndsenheten".

Du kan också skicka en skriftlig ansökan till biståndsenheten. Om du vill skicka in din ansökan hittar du blanketter i blankettarkivet under "Ansök, anmäl, boka, säg upp" till höger på sidan.

Utredning

Efter ansökan genomför handläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av  hur behoven ser ut och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Välja utförare för hemtjänst

När du har beviljats hemtjänst får du själv välja vilken utförare som ska komma hem till dig. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett privat företag, en så kallad extern utförare. De utförare som du får välja mellan har godkänts av Ale kommun och uppfyller de krav som vi ställer.
Läs mer om hur du väljer här.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.