Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 363 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 208 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 49 miljoner kronor.

Från staten får Ale under år 2017 bidrag på cirka 156 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 300 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 50 respektive 28 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka 28 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 076 miljoner kronor.

Kostnader för många verksamheter

De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.

(Mkr = miljoner kronor.)

De största verksamhetsområdena med bruttokostnad

Grundskola

455 Mkr

Barnomsorg

250 Mkr

Äldreomsorg

264 Mkr

Individ- och familjeomsorg

239 Mkr

Funktionshinder

196 Mkr

Gymnasieskola

140 Mkr

Kultur och fritid

82 Mkr

Vatten och avlopp

50 Mkr

Gator och park, med mera

36 Mkr

Avfallshantering

28 Mkr

Räddningstjänsten

27 Mkr

Kommunal vuxenutbildning

18 Mkr

Kollektivtrafik och färdtjänst

7 Mkr

 

Finansiella nyckeltal

2016 (bokslut)

2017 (budget)

Omsättning

1 986 Mkr

2 076 Mkr

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

30,3 Mkr

30,0 Mkr

Balansomsättning

1 670,7 Mkr

1 984 Mkr

Soliditet

50,7 %

42,8 %

 

Fördelning av kommunalskatten 2016

Grundskola

5,77 kr

Barnomsorg

3,02 kr

Funktionshinder

2,20 kr

Gymnasieskola

1,81 kr

Äldreomsorg

3,14 kr

Individ- och familjeomsorg

1,50 kr

Kommungemensam planering och admin. samt politisk verksamhet

1,53 kr

Kultur och fritid

1,09 kr

Gator och park, med mera

0,49 kr

Räddningsjänst

0,38 kr

Pensionskostnader

0,39 kr

Kommunal vuxenutbildning

0,17 kr

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,10 kr

Övrig verksamhet

0,28 kr

Totalt (kommunal skatt per 100 kr)

21,87 kr

 

Läs mer

Kommunens verksamhetsplan och budget

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-06-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.