Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Årlig tillsynsavgift

Verksamhet miljö granskar kontrollrapporterna, som skickas in varje år, för att se att bara tillåtna köldmedier används, och att anläggningarna är i bra skick. Verksamhet miljö tar en fast årlig avgift för granskningen. Avgiften är 850 kronor per anläggning.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadsnämnden) tar ut när en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller bryter mot regler som stöds av miljöbalken.

Från och med den 1 januari 2008 gäller följande miljösanktionsavgifter

  • Om du inte har gjort en läckagekontroll vid installation: 5 000 kronor.
  • Om du inte anmäler före installation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer: 5 000 kronor.
  • Om du lämnar in en årsrapport för sent, det vill säga efter den 31 mars:    1 000 kronor.
  • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser:
    2 000 kronor.

Lagstiftning

Lagstiftningen som reglerar köldmedier är bland annat F-gas förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser) som gäller från 1 januari 2015 samt de svenska förordningarna (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser och (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Mer om lagstiftningen och förordningen finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.