Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

När det inte är möjligt att ansluta en fastighet till kommunalt avlopp
får man anordna ett enskilt avlopp. Sådana anläggningar ska alltid
tillståndsprövas av kommunens miljömyndighet så att de uppfyller de krav som gäller.

Enskilt avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar som bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten samt orsaka övergödning och förorening av sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att rening av avloppsvatten fungerar på ett bra sätt.

Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en så kallad enskild avloppsanläggning. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen. I många fall används en slamavskiljare för avskiljning av fasta partiklar och därefter renas det slamavskiljda avloppsvattnet i en infiltration i marken. Där det inte är möjligt att infiltrera blir det oftast istället fråga om att anlägga ett minireningsverk.

Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp

Den som vill anlägga eller göra någon förändring i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Vänd dig till Verksamhet miljö för mer information. Blankett för ansökan om tillstånd till enskilt avlopp hittar du under e-tjänster, självservice och blanketter.

Avgift för prövning av tillstånd

För handläggning av ansökan om enskilt avlopp uttas en avgift på i normalfallet
5 950 kronor.

Slamtömning

En slamavskiljare ska normalt tömmas en gång per år. I undantagsfall kan Samhällsbyggnadsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare. Kontakta Verksamhet miljö om du vill veta mer.

Husspekulant

I kommunens arkiv sparas den information som finns om enskilda avloppsanläggningar. Vill du veta vad en viss fastighet har för anläggning kan du därför höra av dig till Verksamhet miljö och fråga efter uppgifter.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.