Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är ute på remiss och förväntas antas av kommunfullmäktige under hösten 2016. Informationen nedan är från Ale kommuns föregående Bostadsförsörjningsprogram 2012-2016.


Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram möjliggör cirka 1 380 nya bostäder som planeras kunna byggas ut fram till år 2016. Målet är att skapa förutsättningar för en befolkningsökning i Ale kommun på
1-1,5 % per år i snitt för åren 2012-2016.

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016

Ale kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som bygger på kommunens Vision 2025 som har ambitionen att Ale kommun ska växa med 4 000 nya invånare till år 2025.
 
Programmet redovisar också kommunens utgångspunkter och riktlinjer för det framtida bostadsbyggandet.

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2012.

Syfte

Alla kommuner ska minst en gång per mandatperiod upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa en balans mellan bostadsproduktionen och kommunens ekonomiska möjligheter att skapa den nödvändiga infrastrukturen i form av vägar, vatten och avlopp samt skolor och förskolor. Programmet tydliggör kommunens ambitioner för allmänheten, exploatörer och den egna organisationen och ska ligga till grund för Ale kommuns fysiska planering.

Bostadsförsörjningsprogrammet har arbetas fram i nära samspel med bostadsmarknadens aktörer för att skapa nya attraktiva boendemiljöer i Ale. Programmet sträcker sig fram till år 2016 och redovisar kommunens ambitioner och vilja att skapa en hållbar tillväxt med särskilt fokus på utbyggnad av Nödinge och Älvängen.

Planerad utbyggnad

Utbyggnadstakten är lite lugnare i periodens början men förväntas ta fart när BanaVäg i Väst-projektet är klart år 2012/2013. Ale kommun kommer då få en kraftigt förbättrad tillgänglighet med fem nya pendeltågstationer och fyrfältsväg.

Programmet redovisar ett antal namngivna projekt i olika planeringsskeden. Det största nya utbyggnadsområdet är Kronogården i Älvängen med planerad första inflyttning i slutet av 2013. Programmet ska ses som planeringsunderlag för att möjliggöra en byggnation enligt kommunens målsättningar och inte som en fixerad plan.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.