Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Nödinge småstad

Skissuppdrag för Nödinge centrum

 

Nödinge ska bli småstad. Nu startar vi förvandlingen!

 

I november 2016 gick Ale kommun ut med en inbjudan till arkitektkontor/team om att lämna in anbud för att vara med i skissuppdraget för Nödinge centrum. Det blev ett väldigt stort intresse för upphandlingen. När anbudstiden gick ut den 9 januari hade totalt trettio kontor från både Sverige och internationellt håll skickat in bidrag, såväl stora som små, välkända och mindre kända. Nu är urvalsprocessen klar och vi kan presentera de fyra team som fått beslut om att vara med och skissa på området.

  • Erik Giudice Architects/Ramböll AB/ Noema culture & Place mapping
  • AART architects/Tredje Natur
  • Mandaworks AB/ÅF Infrastructure AB
  • Sito Oy/Voodoo Associates Ltd

De fyra presenterade teamen har fått tilldelningsbeslut. Men innan skissuppdraget kan påbörjas måste kommunen och teamen invänta den lagstadgade avtalsspärren, vilket är en tidsgräns där övriga sökanden kan överklaga beslutet.

 

Skissuppdraget omfattar att ta fram en innovativ stadsbyggnadsidé med särskilt fokus på att överbrygga barriärer och tillföra stadsbyggnadskvalitéer. Stråket från stationen och österut ska vara en bärare av Nödinges nya stadsmässiga identitet och ska ges särskild tyngd i förslaget. Nödinge centrum ska präglas av en sammanhängande stadsstruktur med starka kopplingar till resten av orten. Med fokus på gående och cyklister ska orten erbjuda ett fullserviceutbud, vara platsen för folkliv, demokrati och arena för kultur. Här ska även ett nytt kommunhus byggas för en samlad kommunal förvaltning.

 

I maj planeras för en utställning av de färdiga skisserna i Nödinge.

Håll utkik för när det blir, genom att följa kommunens nyhetsuppdatering eller genom att kika in här.

 

 

Kontaktpersoner för skissuppdraget är Charlotte Lundberg och Emely Lundahl, planarkitekter.

FÖP Nödinge

För att få ett helhetsgrepp på Nödinges framtida utveckling så håller kommunen på att ta fram ett förslag till översiktplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030. Förslaget var på samråd under hösten 2015 och under våren 2017 planeras utställning.

Följ med i arbetet här: FÖP Nödinge

Nödinge centrum

Kommunen har påbörjat detaljplanering för Nödinge centrum. Arbetet utgår från den fördjupade översiktplanen för Nödinge. Planarbetet börjar med ett skissuppdrag för att få fram olika idéer och förslag.

Läs mer här: Detaljplanering för Nödinge centrum

Detaljplanering

I Nödinge pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder, skola och centrumändamål.

Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 m fl

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 m fl

Detaljplan för bostäder inom Backa 1:13 m fl

Detaljplan för verksamheter inom Nödinge 1:224

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.