Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Älvängen

I småstaden Älvängen ska stadskvaliteterna utvecklas i samma takt som antal invånare växer. Med stadskvaliteter menas bland annat ett levande och tryggt centrum, trivsamma mötesplatser för nöje, rekreation, kultur, avkoppling och handel.

FÖP Älvängen

För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller kommunen på att ta fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen 2045. Förslaget planeras gå ut på samråd under höst/vinter 2017.

Detaljplanering

I Älvängen pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder och centrumändamål.

Detaljplan för bostäder inom Paradiset

Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m fl (Gustavas plats)

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.