Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

FÖP Nödinge

Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030 (FÖP) har varit utställd på samråd under hösten 2015.

Syfte och mål

Syftet med planförslaget är att Nödinge ska utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersiell och offentlig service ges möjligheter att utvecklas och där det ska vara lätt att leva.

Målet är att hitta en långsiktig och samlad inriktning för ortens utveckling mot en attraktiv småstad som präglas av trygghet och närhet. 

Vad händer nu?

Samrådet är nu avslutat. Förslaget var utställt för samråd från den 1 oktober till den 30 november 2015. Samrådsmöten hölls den 20 och 24 oktober 2015. 

En sammanställning av inkomna synpunkter har upprättats.PDF

Utifrån vad som framkommit av inkomna synpunkter och genomförda dialoger har ett flertal ytterligare studier om bland annat sociala frågor, barnperspektiv och påverkan på riksintressen påbörjats.

Innan planen kan antas ska den ställas ut på utställning vilket planeras till våren 2017. I samband med utställningen kommer en samrådsredogörelse att ställas ut. I denna kommer förutom en sammanställning av inkomna synpunkter också kommentarer och ställningstaganden från kommunen att redovisas.

Under utställningstiden kommer det att finnas möjlighet att framföra synpunkter på det reviderade förslaget. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter med kommentarer från kommunen i ett särskilt utlåtande vilket offentliggörs i samband med att planen antas. Mindre justeringar av planförslaget kan göras mellan utställningen och planens antagande. Om väsentliga ändringar görs efter utställningen ska förslaget ställas ut på nytt.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekterna Magnus Lövdahl och  Elin Celik. Du når dessa genom att ringa Kontaktcenter på telefon 0303-33 00 00 eller skicka e-post till kommun@ale.se.

Handlingar

  1. Sammanställning av inkomna yttrandenPDF
  2. Del 1: Planförslag – samrådshandlingPDF
  3. Del 2: Förutsättningar – samrådshandlingPDF
  4. Del 3: Konsekvenser – samrådshandlingPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-22 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.