Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Sanering utmed Göta älv

Karta över saneringsområdena

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har tre områden sanerats; Surte Glasbruksområdet, Surte 2:38 samt Bohus varvsområdet. I den andra delen av saneringen ingår Älvängens industriområde som också är i akut behov av åtgärder. Just nu försöker Länsstyrelsen utverka medel från statliga myndigheter för att göra förberedande arbeten inför den stora saneringen.

Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder klar

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har totalt 200 000 ton förorenade massor schaktats bort innehållandes bly, koppar, zink, arsenik, kvicksilver, träavfall, järnskrot och stora mängder oljerester till en kostnad av 260 miljoner kronor. Merparten finansierades av Naturvårdsverket, medan Ale kommun bidrog med 10 miljoner kronor. De flesta föroreningarna kom från den gamla varvsindustrin i Göteborg, som fram till 1960-talet gjorde sig av med sitt avfall genom att köra upp det på pråmar längs Göta älv och lasta av det vid strandkanten.

Älvängens industriområde återstår

Älvängens industriområde i Ale kommun är också i akut behov av åtgärder. Ale kommun tagit fram en huvudstudie för området som innehåller undersökningar för att kartlägga föroreningssituationen, riskbedömning och åtgärdsutredning. Detta för att i nästa steg ansöka om efterbehandlingsbidrag från Naturvårdsverket. Föreslagen sanering är kostnadsberäknad till 110 - 140 miljoner kronor. Naturvårdsverket har lämnat ett yttrande över denna huvudstudie i december 2014 och har tyvärr ställt sig avvisande till att ta en större del av saneringskostnaden. Ale kommun har skriftligen protesterat mot detta yttrande som Ale tycker i stora delar är felaktigt. Under tiden försöker Länsstyrelsen att från bland annat Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap få fram pengar till att utföra förberedande arbeten. Detta för att inte tappa för mycket tid då konsekvenserna blir mycket stora vid ett skred. Förberedande arbeten innefattar bland annat ytterligare provtagning, miljötillstånd och projektering. Länsstyrelsen har också i november 2013 tillsammans med Ale kommun skrivit till regeringen där behovet av snabba åtgärder påpekats. Området är kraftigt förorenat från tidigare verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Dessutom är området ett av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.