Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Hållbar utveckling innebär att samhället utvecklas så att vår
levnadsstandard förbättras utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att få det lika bra.

Hållbar utveckling delas ofta in i tre delar som beskrivs som ömsesidigt beroende av varandra.

  • Social hållbarhet handlar om att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktig hushållning med mänskliga och materiella resurser

Utvecklingen blir hållbar om varje del av dessa långsiktigt utvecklas utan att vara på bekostnad av någon av de andra.
 
Samhället utvecklas hållbart genom att i samhällsplaneringen ge kommuninvånarna förutsättningar att kunna göra hållbara val, till exempel genom bra tillgång till kollektivtrafik och erbjuda energieffektiva bostäder. Som medborgare och konsument kan vi genom att förändra våra dagliga vanor och val påverka belastningen på jordens resurser, naturen och människors arbetsvillkor.

"Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt — hållbar utveckling — och göra den till verklighet för alla världens människor." (Citat från Kofi Annan, 2001.)

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.