Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Vid avstyckning kan även servitut bildas.

Får jag stycka av?

Dina möjligheter till att stycka av din fastighet beror bland annat på om det finns detaljplan eller inte.

Om det finns detaljplan

I planen kan det finnas bestämmelser om minsta och största tomtstorlek, hur många tomter ett område får delas i, utfartsförbud, begränsning av byggrätten rörande storlek och placering. Planens bestämmelser avgör om fastighetsbildning är tillåten eller inte.

Om det inte finns detaljplan

Om det gäller en avstyckning för nybyggnation krävs ett positivt förhandsbesked om bygglov. Bebyggd mark kan i regel styckas av.

För all fastighetsbildning gäller att fastigheterna ska vara lämpliga för sitt ändamål. Lantmäteriet gör den bedömningen efter samråd med samhällsbyggnadsnämnden, länsstyrelsen och andra företrädare för allmänna intressen.

Ansökan om avstyckning görs hos Lantmäteriet.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.