Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov och då behövs inga ytterligare handlingar.

I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

Skäl för dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas av samhällsbyggnadsnämnden där det finns särskilda skäl som till exempel:

  • Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Att den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

  1. Processen för strandskyddsdispens, på strandskyddsdelegationen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om strandskydd

Detta är en utbildning för dig som är privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens för att till exempel bygga i strandnära läge.
Längd: 20-30 minuter

  1. Strandskyddsdelegationens webbutbildning om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.