Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Landskapsbild

Vid ansökan om förhandsbesked undersöker vi om en plats utanför detaljplanelagt område är lämplig att bygga på utan att göra en fullständig bygglovsprövning. Förutom plan- och bygglagen är kommunens översiktsplan och andra styrdokument vägledande. Berörda grannar och remissinstanser får yttra sig om åtgärden.

Syfte

Syftet med ett förhandsbesked är att du som sökande ska kunna få ett bindande besked innan man påbörjar byggnadsprojektering och lägger ner kostnader på ritningar.

Ansökan om förhandsbesked ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Situationsplan där man ritar in husets ungefärliga placering, tillfartsvägen samt tänkt avloppslösning (reningsverk, ledningsdragning och utsläppspunkt).

Underlaget till situationsplanen beställs av sektor samhällsbyggnad. Beställnings- och ansökningsblanketter finns via e-tjänster under relaterad information.

Giltighetstid

Ett förhandsbesked är giltigt i två år. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbeskedet. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovprövningen.

Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att en avgift för förhandsbeskedet tas ut enligt kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare. 

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.